lördag 24 oktober 2009

SångsvanarVintern har redan kopplat ett grepp om inlandet och igår föll det första tunna snötäcket över kustlandet. Så här års sent på hösten är det spännande att ha sin bostad nära havet. Faktum är att fågellivet många gånger är mycket aktivare nu än mitt på sommaren. Dominanterna framför alla andra är naturligtvis sångsvanarna. Dessa närmast arktiska fåglar som stannar så länge det finns en öppen vattenspegel.

Nu när insjöar och innanfjärdar börjar att frysa till så samlas de allt närmare havet. Denna morgon hade nära nog ett 50-tal sångsvanar hittat sitt födsloställe nära vår bostad.Jag följde en del av denna grupp svanar i snögloppet idag. Kunde konstatera att dessa mäktiga fåglar hela tiden var i rörelse och födslosökande. Det fanns många ungfåglar bland de äldre och jag fick en känsla att de möjliga föräldrarna hade uppsikt över ungfåglarnas förehavanden.Förundrasdes även över hur oskygga dessa sångsvanar är. Som barn fick jag höra att sångsvanen var en skygg och en ganska sällsynt fågel som företrädesvis häckade på myrarna längst i norr. Nu är det andra tider. De är närmast som vilka parkfåglar som helst. Visst är naturen förunderlig!Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: