fredag 2 oktober 2009

Musilimer, kristna och vi andra

Vi lever i en tid där islam och dess religiösa utövare som ses den nya tidens ondska. Daglig nyhetsrapportering hjälper till att förstärka denna bild. Samtidigt måste vi vara på det klara med att vår bild utgår från vårt västerländska sätt att se på världen. Det kan finnas andra bilder som kan vara lika sann som vår.

Människans historia har otaliga exempel på förföljelser, övergrepp och etnisk rensning i religionens namn. I detta avseende utmärker sig vår kristendom historiskt lika illa som islam och dess utövare.

Jag tror inte att de är någon skillnad på religionerna. Det är lika illa för en palestinier i Jerusalem som en kristen i Mosul. Jag menar att det huvudsakliga skälet till att Islam ses som ett reellt hot idag är den utpräglade fattigdom få möjligheter utbildning och utveckling som präglar delar av den arabiska delen av världen idag. Så länge denna ordning består kommer det finnas en grogrund för nya talibaner, självmordsbombare eller vad vi väljer att kalla dem.

Det finns naturligtvis mäktiga intressen som underblåser detta och har mycket att tjäna på att denna ordning består.

Vår värld skulle kanske vara en mycket trevligare plats att leva på utan religioner skapade av människan.- men skyll inte på muslimer, utan skyll på de maktfullkomliga människor som utnyttjar människor för egen vinnings skull.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,