fredag 25 september 2009

Svartöstaden i ord och bild

Nordlig utpost har ju sedan en tid flyttat till Svartöstaden, en stadsdel i Luleå som är lite vid sidan om. Den liknar inget annat i Luleå där den ligger i SSAB:s skugga samtidigt så vackert beläget vid yttre stadsfjärden. Stadsdelen byggdes upp på 30-talet för det expanderade Järnverkets arbetare. Stadsdelen har fått behålla mycket av sin gamla profil och är numera K-märkt. Det vilar en speciell stillhet och retroatmosfär över denna stadsdel som Nordlig utpost kommer att försöka förmedla i ord och bild emellanåt.

Inga kommentarer: