måndag 27 februari 2017

Om konsten att minimera en tokig president Bilden ovan är Gaikabergen.  Bergen är två mina regelbundna utkikspunkter över vatten, skog, myr och lågfjäll. Under sommarhalvåret inte sällan med sällskap av någon häckande rovfågel.

Bergen är för mig en sinnebild av tystnaden, stillheten och någon sorts känsla av evigheten. Bergen och dess omgivningar är bilden av allt vår mänskliga värld inte är just nu. Den senare, d v s den mänskliga världen fylls allt mer av skrikande högljudda röster som basunerar ut lögner till en alltför stor okritisk massa.

Sinnebilden av den där högljudda lögnen har blivit en viss president som jag aldrig i denna blogg kommer att nämna med namn. Denne narcissistiska man med troliga psykopatiska drag har blivit kanske blivit vår världs farligaste person. Inte för att han är den elakaste och den mest utstuderat grymma utan för att han sitter på världens viktigaste ämbete.

Denne president med dessa karaktärsdrag gillar uppmärksamheten...och uppmärksamhet får han. Det finns nog ingen person i modern tid, eller ens någonsin, som får denna maxade uppmärksamhet som han får. Oavsett vilken uppmärksamheten är negativ eller positiv så triggas han bara av den. Skam och skuldkänslor tror jag inte ingår i denne presidents personlighetsuppsättning.

Men hur tusan ska vi då göra? Visst vore det enklast att bara ignorera honom och inte skriva om honom alls. då skulle med ens stor del av hans uppblåsta lyskraft försvinna. Men tyvärr är det ju inte så enkelt. Världen behöver ju faktisk få veta vad han och hans livsfarliga stab håller på med och försöker iscensätta.

Vad kan vi då göra? Alla som skriver om honom måste granska honom , men ovillkorligen hela tiden hålla sig till sanningen. Dessutom vill jag att alla som skriver om honom ska, liksom jag, sluta kalla honom vid namn. Hans namn är inte värt att nämnas och kanske kan bidra till att göra honom till en enkla och obetydliga människa han innerst in är...

Inga kommentarer: