tisdag 15 november 2016

En dag att skämmas över Till helgen uppmärksammans vi män i världen. Männen har liksom kvinnorna fått sin egen dag - den internationella mansdagen.

Det är ingen dag jag tänker fira -tvärtom, denna dag borde skrotas omedelbart! Jag skäms inte över att vara man, men jag skäms så mycket över vad den manliga patriarkala världsordningen ställer till i vår värld.

Otaliga är de exempel av manligt ledarskap som terroriserar, demoniserar och skapar splittring. Hur smakar namn som Putin, Duarte, Orban, Erdogan, Assad och nu senast Trump i din mun?

Manligheten är på dekis. Maciej Zaremba skriver om detta och mycket mer när han summerar sina iakttagelser av det amerikanska presidentvalet. Zaremba konstaterar att biologin har givit männen fördelar fram till 1980-talet. Idag i det allt mer komplexa samhälle som tar form tappar den vite mannen sin särställning. Han utbildar sig allt mindre och blir allt mindre socialt kompetent i förhållande till kvinnorna. Kanske den vita manligheten utkämpar sin sista strid tillsammans med lögnaren och den kunskapsföraktande Trump. Låt oss hoppas det!

Själv ska jag tillsammans med mina bästa manliga vänner ha ett firande av annat slag. Vi återvänder till Svens stuga i Ryssbält. Vi stärker oss för att bli den positiva manliga motvikten i samklang med naturen, musiken och det skrivna ordet....

Inga kommentarer: